alleTime


INSTRUKCJA OBSŁUGI CHARLES DELON 3890

           
____

                       

     

Instrukcja obsługi zegarka
Charles Delon 3890

LIGHT  - PODSWIETLANIE
MODE - WŁACZANIE W TRYB USTAWIANIA

STOPER
Po pierwszym naciśnięciu przycisku "MODE" włączamy stoper

 • Przycisk "STISTP" start stopera  ponowne naciśnięcie powoduje zatrzymanie stopera.

 • Przycisk "SETILAP" Po naciśnięciu wskazania stopera zostaną wyzerowane

 • Mierzenie 2 czasów stoperem - podczas biegu stopera przycisk "SETILAP" zatrzymuje pomiar pierwszy wynik widoczny na wyświetlaczu!
  po naciśnięciu "STISTP" usłyszymy sygnał zatrzymanie 2 czasu ! 
  Aby zobaczyć wynik 2 zmierzonego czasu naciskamy "SETILAP" pomiar pokaże się na wyświetlaczu.

 • ponowne naciśnięcie "SETILAP" powoduje wyzerowanie stopera.

 

ALARM/BUDZIK
2 naciśnięcie przycisku 'MODE" Powoduje włączenie trybu ustawiania alarmu (zaczyna migać godzina)

 • Przyciskiem "STISTP" ustawiamy godzinę włączenia alarmu
 • Przyciskiem "SETILAP" zmieniamy na tryb ustawiania minut (zaczną migać minuty)
  Ustawiamy minuty tak jak godziny przyciskiem "STISTP"
 • Po naciśnięciu przycisku "MODE" ustawienia zostaną zapamiętane.
 • Aby alarm uruchamiał się o wskazanej godzinie powinien być włączony dzwonek widoczny przy sekundniku
  Aby włączać i wyłączać alarm należy jednocześnie przycisnąć 2 przyciski "STISTP" oraz "SETILAP"

 

ZEGAREK - USTAWIANIE
Trzykrotne naciśnięcie przycisku "MODE" powoduje włączenie trybu ustawiania czasu (zacznie migać sekundnik)

 • Po naciśnięciu przycisku "SETILAP" zacznie migać wskazanie minut - przyciskiem "STISTP" zmieniamy minuty

 • Po ponownym naciśnięciu "SETILAP" zacznie migać wskazanie godzin - przyciskiem "STISTP" zmieniamy godziny
  Możliwe jest ustawienie wyświetlania godzin w trybie AM/PM lub 24 h - należy trzymać przycisk aż wskazanie godzin przeleci 24 godz
  Wskazanie godzin pojawi się w innym trybie

 • Po ponownym naciśnięciu "SETILAP" zacznie migać wskazanie sekundnika - przyciskiem "STISTP"zerujemy sekundnik

 • Po naciśnięciu przycisku "MODE" ustawienia zostaną zapamiętane

 

DATOWNIK / KALENDARZ
Aby ustawic datownik należy przyciskiem "MODE" przejść w tryb ustawiania czasu czyli trzykrotne przyciśnięcie. (zacznie migać sekundnik)

 • Trzykrotne nacisnięcie przycisku "SETILAP" spowoduje przejście do trybu ustawienia datownika (zaczną migać dni miesiąca)
  Przyciskiem "STISTP" wybieramy dzień od 1 do 31

 • Po ponownym naciśnięciu przycisku "SETILAP" przejdziemy w tryb ustawienia miesiąca (zacznie migać wskazanie miesiąca)
  Przyciskiem  "STISTP" ustawiamy miesiąc od 1 do 12

 • Po ponownym naciśnięciu przycisku "SETILAP" przejdziemy w tryb ustawienia dni (zacznie migać wyświetlacz po lewej stronie)
  Przyciskiem "STISTP" naciskając wybieramy jeden z 7 dni  SU / MO / TU / WE / TH / FR / SA

 • Naciśnięcie przycisku "MODE" ustawienia zostaną zapamiętane i pokaże się wskaznie zegarka